Bedrijfsmiddelen

Wil je jouw gebouwen, inventaris en goederen optimaal beschermen? Deze bedrijfsmiddelen zijn uiterst belangrijk. Wij adviseren je graag voor de gevolgen bij bijvoorbeeld brand- en bluswaterschade, maar ook voor de gevolgen van bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, storm en uitstromend leidingwater. Naast de directe schade is het ook van belang om de gevolgschade in kaart te brengen.

Heb jij als ondernemer een eigen bedrijfspand? Brand en storm kunnen schade aan het bedrijfsgebouw veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Daarom wil je een goede opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen hebben. Over de kosten van materiële schade aan jouw bedrijfsgebouw wil je liever geen zorgen hebben, het moet goed geregeld zijn, nietwaar? De bedrijfsgebouwen verzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen, ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Na een grote calamiteit, zoals bijvoorbeeld bij een brand is het belangrijk dat ook de gevolgschade beperkt wordt. De verzekering voor brand- en bedrijfsschade komt in beeld Je bedrijf kan na een grote schade (gedeeltelijk) stil komen te liggen. De schade kan zelfs zo ernstig zijn dat je jouw bedrijf letterlijk weer van de grond af moet opbouwen. De kosten lopen hoog op, maar bedrijfsschadeverzekering biedt uitkomst na een calamiteit. Deze verzekering biedt de oplossing, want de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de personeelskosten, huur en nettowinst worden hiermee verzekerd.

Daarnaast kun je door brand of inbraak in één klap ook de complete goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al snel een grote kostenpost met alle gevolgen van dien. De inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris van jouw bedrijf. Schade die ontstaan is door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak.

Afspraak inplannen

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen