Schadeverzekering

Hoe groot of klein jouw bedrijf ook is, je wilt je onderneming zo goed mogelijk beschermen. Sommige verzekeringen, bijvoorbeeld de Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) is onmisbaar voor iedere ondernemer. Of je nu als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) werkzaam bent of een onderneming met tientallen personeelsleden hebt. Er zijn risico’s die je als ondernemer goed zelf kan en wil dragen, maar er zullen ook risico’s zijn die noodzakelijk zijn om te verzekeren. Naast de ‘’normale’’ gevaren als brand en diefstal, zijn er risico’s die specifiek voor jouw onderneming van toepassing zijn. Ieder bedrijf is immers anders en maatwerk is daarom noodzakelijk. Ons kantoor helpt en adviseert je graag. Na een vrijblijvend gesprek en inventarisatie gaat de adviseur aan de slag. Doordat we onafhankelijk zijn, zoeken we naar de beste verzekeraar die past bij jouw situatie en die van je onderneming. We spreken graag met je af!

Afspraak inplannen

Snel naar het onderwerp dat past bij jou.

Snel naar het onderwerp dat past bij jou.

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB) onmisbaar voor ieder bedrijf
Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. U kunt door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als AVB) het is verstandig u goed te verzekeren wanneer uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen of zaken. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf.

Welke schade is gedekt door de AVB?
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens de werkzaamheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die adviseren
Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op eventuele beroepsfouten. Zoals een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u hiertegen.

Financiële schade beroepsaansprakelijkheid
U bent verzekerd als door u of uw medewerker een fout is gemaakt of een verkeerd advies is gegeven en uw bedrijf wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever. De BAV dekt de zuivere vermogensschade, oftewel de financiële schade.

Bestuurdersaansprakelijkheid en bescherming privé vermogen bestuurders
Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privé-vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Het gaat om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.

Uw bedrijf kan verwikkeld raken in een juridisch conflict. Met een leverancier, met een klant, met een medewerker, of bijvoorbeeld de verhuurder van uw pand. In veel gevallen is juridische hulp dan onmisbaar. Als u een advocaat in moet schakelen, brengt dat hoge kosten met zich mee. Op zo’n moment is het goed als u uw zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt inschakelen.

De meeste rechtsbijstandsverzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een rechtsbijstandverzekering op maat worden gemaakt.

Brand en storm kunnen schade aan uw bedrijfsgebouw veroorzaken. Daarom kiest u voor een goede opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen. Over de kosten van materiële schade hoeft u zich dan geen zorgen te maken.

De bedrijfsgebouwen verzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Er is een extra uitgebreide waterschade dekking mogelijk.

Door brand of inbraak kunt u in één klap uw goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is snel  een grote kostenpost. De inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris van uw bedrijf. Schade die ontstaan is door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak.

Wilt u uw gebouwen, inventaris en goederen optimaal beschermen? Dan hebt u een uitgebreide verzekering nodig. Wij adviseren u de beste dekking voor brand- en bluswaterschade, maar ook voor de gevolgen van bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, storm en uitstromend leidingwater. Naast de directe schade bent u met deze polis ook verzekerd tegen diverse bijkomende kosten.

Bedrijfsschadeverzekering voorkomt faillissement na een calamiteit
De verzekering voor brand- en bedrijfsschade komt in beeld na een grote calamiteit, zoals een brand. Uw bedrijf komt (gedeeltelijk) stil te liggen. De schade kan zelfs zo ernstig zijn dat u uw bedrijf letterlijk weer van de grond moet opbouwen. De kosten lopen hoog op, maar deze verzekering biedt de oplossing. De vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, en nettowinst worden hiermee verzekerd.

Met de Machinebreukverzekering verzekert uw klant zijn machines en/of installaties tegen materiële schade. De Machinebreukverzekering vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk.

De wagenpark verzekering voor uw bedrijfsauto’s
Met de wagenpark verzekering kunt u al uw zakelijke personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens verzekeren. Ook uw aanhangwagens, opleggers en trailers zijn meeverzekerd.

Welke dekking kunt u kiezen voor uw bedrijfsvoertuigen?
De verplichte WA-dekking is de basis (wettelijke aansprakelijkheid). Deze dekt de schade die anderen oplopen door uw bedrijfswagens en waar u aansprakelijk voor bent. Wilt u extra dekking? Dan kiest u voor WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. Per voertuig kiest u zelf welke dekking u wilt. Dat geldt ook voor de aanvullende verzekeringen, zoals:
• Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen: vergoedt juridische bijstand en rechtshulp na een ongeluk.
• Ongevallenverzekering voor inzittenden: keert een vast bedrag uit als inzittenden door een ongeluk invalide worden of overlijden.
• Schadeverzekering voor inzittenden: vergoedt de werkelijk geleden schade die de inzittenden lijden door een ongeval, ongeacht wie schuldig is.

Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering voor risico’s tijdens beroepsvervoer
Voor beroepsvervoerders is een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. U kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen die u voor anderen vervoert. Schade kan ontstaan onderweg, tijdens het laden en lossen of tijdens op- en overslag. Met een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als transportaansprakelijkheidsverzekering) gaan u en uw chauffeurs goed verzekerd de weg op.

Wanneer is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan de vervoerde zaken?
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. In nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken niet. Daarnaast gelden doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.
Voor welke bedrijven is de vervoerders aansprakelijkheidsverzekering bedoeld?
Een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering is gericht op transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

De Container-/trailer verzekering verzekert uw klant tegen de financiële gevolgen van schade aan containers en/of trailers van derden.

Zijn de goederen die mijn bedrijf vervoert verzekerd?
Vervoert u regelmatig goederen? Dan betekent dit dat u het risico loopt dat uw goederen tijdens het vervoer beschadigd raken of gestolen worden. Is dit risico verzekerd? Met een goederentransportverzekering wel.
Moet ik ook een goederentransportverzekering afsluiten als ik een professionele vervoerder inhuur?
Ook als u gebruik maakt van een professionele vervoerder, die u bij eventuele schade aansprakelijk kan stellen, is een goederentransportverzekering noodzakelijk. De transporteur is namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag.

Is de goederentransportverzekering nodig voor mijn bedrijf?
Een goederentransportverzekering is belangrijk voor elke ondernemer die goederen vervoert. Dat zijn bijvoorbeeld:
• handelsmaatschappijen, vooral import- en exportbedrijven;
• ondernemingen, waarvan machines en apparaten soms of vaak naar klanten moeten;
• ondernemingen, die incidenteel iets laten vervoeren.

Wat verzeker ik met de goederentransportverzekering?
Raken de goederen die worden vervoerd kwijt of beschadigd? Brand in een overslag loods? De goederentransportverzekering dekt de schade door verlies en beschadiging van uw goederen onderweg.

Is vervoer van gereedschappen ook meeverzekerd?
Is gereedschap dat in uw bedrijfswagen ligt beschadigd of gestolen? Met de eigen vervoerverzekering zijn de zaken die u als ondernemer vervoert, prima gedekt tegen schade of diefstal. Dit neemt onze adviseurs natuurlijk ook mee in de risicoanalyse.

Vervoert u als onderneming goederen? Dan is het een prettig idee dat deze 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het laden en lossen en tijdens opslag in de (bestel)auto.

Deze verzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die u met uw bestelauto veroorzaakt. Naast de verplichte dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij u de keuze hebt uit een beperkte dekking (Casco Beperkt) of een complete dekking (Casco Compleet). Meer informatie vindt u hierover onder de knop Verkeersverzekeringen.

De vrachtautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die u met uw vrachtauto hebt veroorzaakt. Naast de verplichte dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kunt u schade aan uw eigen vrachtauto meeverzekeren. U kunt kiezen uit een beperkte dekking (Casco Beperkt) of een complete dekking (Casco Compleet). Meer informatie vindt u hierover onder de knop Verkeersverzekeringen.

Met de Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan en bij een bouwproject, door bijvoorbeeld van buiten komende oorzaken, brand, storm, water, diefstal en vandalisme.

Met de Zakenreisverzekering bent u en uw medewerkers automatisch het hele jaar doorlopend verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. De klant kan in een noodsituatie 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op snelle en deskundige Alarmcentrale.

Een heftruck moet verzekerd zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid als deze op de openbare weg rijdt. Een heftruck en ook andere voertuigen die onder de noemer van werkmaterieel vallen moeten verplicht verzekerd zijn tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Het feit dat ze geen kenteken hebben wil nog niet zeggen dat ze niet verplicht verzekerd moeten worden. Onterecht wordt vaak gedacht dat ze meeverzekerd zijn op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Als het voertuig op de openbare weg komt moet de eigenaar het voertuig verzekeren. Als de heftruck alleen maar op het eigen terrein blijft, valt de verplichting weg. Maar vaak blijft de plicht toch stiekem wel bestaan. In het geval het eigen terrein bereikbaar is via de openbare weg, blijft de verplichting gewoon bestaan. Hiervoor sluit je een werkmaterieel verzekering af.

voor werknemers een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een werknemer die als passagier gebruik maakt van een motorrijtuig en betrokken raakt bij een verkeersongeval krijgt zijn schade vergoed uit de WA-dekking van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt. Dit geldt niet voor de werknemer die als bestuurder gebruik maakt van een motorrijtuig en zelf een ongeval veroorzaakt. Een ongevallenverzekering vergoedt de schade vaak maar voor een deel. Het is daarom van belang dat je, naast de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook een verkeersschadeverzekering voor werknemers afsluit.

Als garagehouder heeft u een onderneming die volop in beweging is. Daarbij loopt u onvermijdelijk risico’s. De kosten van schade kunnen hoog oplopen. Daarom adviseren wij u graag over de garageverzekering voor garagehouders, autodealers en autoschade herstelbedrijven. Die is speciaal voor bedrijven als die van u ontwikkeld.

Stel dat een van uw auto’s betrokken raakt bij een aanrijding, of u beschadigt de bestelauto van een klant. Heeft u hiervoor dan de juiste verzekeringen? En het risico dat een medewerker of klant letsel oploopt, is ook altijd aanwezig. De garageverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van deze risico’s met een dekking op maat.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen