Personeel

Zakelijk schadeverzekering

Zodra je personeel in dienst hebt, adviseren wij jou als ondernemer om een verkeersschadeverzekering af te sluiten. Werknemers vormen namelijk een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij het gebruik van motorrijtuigen. Een werknemer die als passagier gebruik maakt van een motorrijtuig en betrokken raakt bij een verkeersongeval krijgt zijn schade vergoed uit de WA-dekking van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt. Dit geldt niet voor de werknemer die als bestuurder gebruik maakt van een motorrijtuig en zelf een ongeval veroorzaakt. Een ongevallenverzekering vergoedt de schade vaak maar voor een deel. Het is daarom van belang dat je, naast de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook een verkeersschadeverzekering voor werknemers afsluit.

Gaan jouw medewerkers naar het buitenland om werk uit te voeren? Met de zakenreisverzekering zijn je medewerkers en jij automatisch het hele jaar doorlopend verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. De klant kan in een noodsituatie 24 uur per dag, 7 dagen per week rekenen op snelle en deskundige Alarmcentrale.

De Collectieve Ongevallenverzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit door een ongeval. Je sluit deze verzekering in de relatie werkgever-werknemer. In steeds meer cao’s is het aanbieden van een bedrijfsongevallenverzekering een verplichting voor de werkgever.

Wanneer je personeel in dienst hebt, loop je het risico dat een medewerker ziek wordt. Dat kan jouw onderneming behoorlijk ontregelen, zeker als je een kleiner bedrijft hebt. Bij ziekte heb je namelijk als werkgever de plicht om jouw personeel door te betalen. Als ondernemer dien je maximaal 2 jaar lang, minimaal 70% van het salaris van jouw medewerker(s) door te betalen. Deze kosten kunnen flink oplopen en de medewerker zit ziek thuis. Vervelend voor beide partijen. Een verzuimverzekering is dan geen overbodige luxe. Een verzuimverzekering neemt de kosten van onder andere de wettelijke loonbetalingsverplichting van jou als ondernemer over. Daarnaast moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag krijgen. Deze re-integratie kost ook geld. Naast de loondoorbetaling krijg je dan ook te maken met de kosten voor preventie, begeleiding en re-integratie voor de zieke werknemer. De kosten voor deze wettelijke verplichtingen rondom het verzuim kun je meeverzekeren in de verzuimverzekering. Je wordt door veel verzekeraars ook geholpen bij het voorkomen en terugdringen van het verzuim.

Het hebben van een abonnement bij een arbodienstverlening is een wettelijke verplichting voor een werkgever. Een arbodienst helpt je om zieke werknemers vanaf de eerste verzuimdag te begeleiden. Je kunt er voor kiezen om een verzuimverzekering met arbodienstverlening af te sluiten. Dan ben je verzekerd van de juiste zorg bij verzuim.

WIA aanvullingsverzekeringen
Het kan iedereen overkomen, langdurig ziek personeel. Werknemers die na 104 weken nog steeds ziek zijn, worden mogelijk arbeidsongeschikt. Zij krijgen van de overheid mogelijk een WIA-uitkering. Maar wat als die uitkering te laag is, dan gaat hij of zij er qua inkomen flink op achteruit. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Een belangrijk aandachtspunt hierbij is, of jouw onderneming wel of niet CAO-volgend is. Afhankelijk van de CAO kan dit een verplichting zijn en wordt het soms ook door de CAO geregeld. Goed om te weten is dat er aanvullende verzekeringen af te sluiten zijn. Hierin kennen we de:
– WIA-bodemverzekering;
– WGA-hiaatverzekering;
– WIA-excedentverzekering.

Dit zijn complexe verzekeringen, wij lichten ze graag aan je toe. Zodat je aan de hand daarvan keuzes kunt maken wat je wel of juist niet wilt verzekeren voor je personeel. Maak gerust een afspraak om advies in te winnen.

Afspraak inplannen

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen

Logistiek & Vervoer

Zakelijk schadeverzekering

Heb je een logistieke onderneming? Of een bedrijf in de agrarische sector? Of heb je een bedrijfswagen waar je dagelijks mee naar je klanten rijdt om je werkzaamheden uit te voeren? Er is veel diversiteit bij ondernemingen, maar 1 ding staat doorgaans vast: Met de wagenpark verzekering kun je al jouw zakelijke personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens verzekeren. Ook de aanhangwagens, opleggers en trailers zijn mee te verzekeren.

De verplichte WA-dekking is de basis (wettelijke aansprakelijkheid). Deze dekt de schade die anderen oplopen door jouw bedrijfswagens en waar je aansprakelijk voor bent. Wil je extra dekking voor schade aan het voertuig? Dan kies je voor WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. 

Voor beroepsvervoerders is een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Je kunt immers aansprakelijk gesteld worden voor schade aan goederen die je voor anderen vervoert. Schade kan ontstaan onderweg, tijdens het laden en lossen of tijdens op- en overslag. Met een vervoerders aansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als transportaansprakelijkheidsverzekering) gaan jij en jouw chauffeurs goed verzekerd de weg op. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. In nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken niet. Daarnaast gelden doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

Gebruik of huur je als ondernemer containers of trailers van derden? Dan wil je dat deze verzekerd zijn wanneer er schade veroorzaakt wordt. De container-/trailer verzekering is er om financiële gevolgen van schade aan containers en/of trailers van derden (huurtrailers) te beschermen.

Vervoeren jij of de medewerkers van je onderneming regelmatig goederen? Dan betekent dit dat je het risico loopt dat de goederen tijdens het vervoer beschadigd raken of gestolen worden. Is dit risico verzekerd? Met een goederentransportverzekering wel. Ook als je gebruik maakt van een professionele vervoerder, is het verstandig om een goederentransportverzekering af te sluiten, die je bij eventuele schade aansprakelijk kan stellen. De transporteur is namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag. Raken de goederen die worden vervoerd kwijt of beschadigd? Brand in een overslag loods? De goederentransportverzekering dekt de schade door verlies en beschadiging van uw goederen onderweg. Een goederentransportverzekering is belangrijk voor elke ondernemer die goederen vervoert. Dat zijn bijvoorbeeld:
• handelsmaatschappijen, vooral import- en exportbedrijven;
• ondernemingen, waarvan machines en apparaten soms of vaak naar klanten moeten;
• ondernemingen, die incidenteel iets laten vervoeren.

Heb je eigen goederen, zoals bijvoorbeeld gereedschappen in je bestelwagen liggen? Of voorraad, ingekocht voor jouw klant in de bestelwagen liggen? Dan is het een prettig idee dat deze spullen 24 uur per dag tegen beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer met je eigen bestelauto verzekerd zijn. Een eigen vervoersverzekering biedt hier de oplossing voor. Onderweg, bij het laden en lossen en tijdens de opslag in de (bestel)auto.

Heb je een eigen bestelauto? Die wil je natuurlijk zakelijk verzekeren met de bestelautoverzekering. Deze verzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de verplichte dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) kan er ook gekozen worden voor om schade aan de bestelauto zelf te verzekeren via een casco beperkt of volledig casco dekking.

Dan zijn er nog gemotoriseerde voertuigen zoals tractoren. Deze voertuigen kunnen verzekerd worden met de landbouw-/werkmaterieel verzekering. Het feit dat ze geen kenteken hebben wil nog niet zeggen dat ze niet verplicht verzekerd moeten worden. Het werkmaterieel dat aan bepaalde voorwaarden voldoet heeft een kenteken en daarmee dient het verplicht verzekerd te worden tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Er is ook nog een groep voertuigen als een heftruck of een elektrische pompkar. Onterecht wordt vaak gedacht dat ze meeverzekerd zijn op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), maar dat is niet het geval, ze dienen op zich zelf verzekerd te worden. Ook als ze niet op de openbare weg rijden, er kan ten slotte ook schade aan derden worden verricht op het eigen terrein.

Afspraak inplannen

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen

Bedrijfsmiddelen

Zakelijk schadeverzekering

Wil je jouw gebouwen, inventaris en goederen optimaal beschermen? Deze bedrijfsmiddelen zijn uiterst belangrijk. Wij adviseren je graag voor de gevolgen bij bijvoorbeeld brand- en bluswaterschade, maar ook voor de gevolgen van bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, storm en uitstromend leidingwater. Naast de directe schade is het ook van belang om de gevolgschade in kaart te brengen.

Heb jij als ondernemer een eigen bedrijfspand? Brand en storm kunnen schade aan het bedrijfsgebouw veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Daarom wil je een goede opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen hebben. Over de kosten van materiële schade aan jouw bedrijfsgebouw wil je liever geen zorgen hebben, het moet goed geregeld zijn, nietwaar? De bedrijfsgebouwen verzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen, ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Na een grote calamiteit, zoals bijvoorbeeld bij een brand is het belangrijk dat ook de gevolgschade beperkt wordt. De verzekering voor brand- en bedrijfsschade komt in beeld Je bedrijf kan na een grote schade (gedeeltelijk) stil komen te liggen. De schade kan zelfs zo ernstig zijn dat je jouw bedrijf letterlijk weer van de grond af moet opbouwen. De kosten lopen hoog op, maar bedrijfsschadeverzekering biedt uitkomst na een calamiteit. Deze verzekering biedt de oplossing, want de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de personeelskosten, huur en nettowinst worden hiermee verzekerd.

Daarnaast kun je door brand of inbraak in één klap ook de complete goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is al snel een grote kostenpost met alle gevolgen van dien. De inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris van jouw bedrijf. Schade die ontstaan is door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak.

Afspraak inplannen

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen

Bedrijfsactiviteiten

Zakelijk schadeverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (AVB) is onmisbaar voor ieder bedrijf. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor alles wat er binnen jouw organisatie gebeurt. Je kunt door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als AVB) ben je verzekerd wanneer je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld – en je ook aansprakelijk bent – voor schade aan personen of zaken. Een goede aansprakelijkheids- verzekering is dus onmisbaar!

Daarnaast kennen we de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als ondernemer loop je het risico om aangesproken te worden op eventuele beroepsfouten. Zoals een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u hiertegen. De BAV dekt de zuivere vermogensschade, oftewel de financiële schade.

Bestuurders kunnen zelf ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Het gaat om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Jouw bedrijf kan ook verwikkeld raken in een juridisch conflict. Met een leverancier, met een klant, met een medewerker, of bijvoorbeeld de verhuurder van uw pand. In veel gevallen is juridische hulp dan onmisbaar. Als u een advocaat in moet schakelen, brengt dat hoge kosten met zich mee. Op zo’n moment is het goed dat je een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt inschakelen. De meeste rechtsbijstandsverzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een rechtsbijstandverzekering op maat worden gemaakt.

Ben je garagehouder? Dan heb je een onderneming die volop in beweging is. Daarbij loopt u onvermijdelijk risico’s. De kosten van schade kunnen hoog oplopen. Daarom adviseren wij jou graag over de garageverzekering voor garagehouders, autodealers en autoschade herstelbedrijven. Die is speciaal voor bedrijven als garagehouders ontwikkeld.

Stel dat een van jouw auto’s betrokken raakt bij een aanrijding, of je beschadig de bestelauto van een klant. Heb je hiervoor dan de juiste verzekeringen? En het risico dat een medewerker of klant letsel oploopt, is ook altijd aanwezig. De garageverzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen van deze risico’s met een dekking op maat.

Heb je een bouwbedrijf? Met de Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.) ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan- en bij een bouwproject, door bijvoorbeeld van buiten komende oorzaken, brand, storm, water, diefstal en vandalisme.

Afspraak inplannen

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

Hoi, wij zijn jouw persoonlijke adviseurs.

Heb je vragen over je hypotheek, verzekering of schade? Wij staan voor je klaar, bel of mail ons.

MailenBellen